restodagen

De 28ste restaurant dagen van Zandvliet Sport zijn geschiedenis. Ze begonnen niet goed Fons De Vos, 50 jaar bestuurslid is ons  ontvallen, we gaan je missen Fons. Het zijn 2 weken dat we als club nieuwe vrijwilligers leren kennen, ouders, sympathisanten die vrijwilligers werk wel belangrijk vinden. Het zijn ook dagen dat we draaien op ervaring, enthousiasme, gedrevenheid.

Ik wil niemand tekort doen maar een extra pluim mag gaan naar onze kookploeg, afwasploeg, mensen die verlof pakken voor de restaurant dagen, wat een liefde voor onze club.

Uit naam van Zandvliet Sport wil ik iedereen bedanken voor hun inbreng, er is niet alleen hard gewerkt maar er is ook plezier gemaakt.......tot snel vrijwilligers we hebben jullie nodig!!