In dit document worden alle regels voor alle spelers, ouders, trainers en afgevaardigden van Zandvliet Sport beschreven.

 Intern Reglement - Algemeen

 

Het bestuur van de vereniging voert een specifiek beleid tegen het gebruik van drugs en/of stimulerende middelen.

Intern Reglement - Anti-Drugsbeleid

 

 

Iedereen wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement op het ogenblik van aansluiting bij de club.