Missie (Waarom doen we wat we doen? )

Zandvliet Sport wil een club zijn waarin spelplezier, kwaliteitsvolle jeugdopleiding met toekomst in de club , en verankering in het district essentieel zijn.  Daarbij willen we een correcte besteding van de middelen tussen alle geledingen van de club.

Visie (Hoe gaan we dit doen?)

  • Duidelijke structuur opzetten (verantwoordelijkheden toekennen én afbakenen);
  • Sportief beleidsplan opstellen voor de club in het algemeen en de jeugd in het bijzonder met het oog op de toekomst;
  • Participatie stimuleren: leden, hun familie en vrienden en commerciële partners zijn niet bij een club maar vormen de club;
  • Aanwezigheid als team op én naast het veld (o.a. community projecten)
  • Vernieuwen