Zandvliet Sport kijkt met realisme naar haar mogelijheden en haar beperkingen.  De vereniging verwacht wederzijds respect van haar leden, haar trainers, haar supporters en haar vrijwilligers. Na het sportieve en het competitieve zorgt de vereniging voor een relaxte omgeving en sfeer.

Realisme

 • Budgetten minstens in evenwicht en toetsing om de 3 maanden
 • Doorstromingspotentieel jeugd maximaal en eerlijk benutten en realistische verdeling van de middelen tussen seniors en jeugd.
 • Sportieve ambities in functie van de hele club en binnen de financiele beperkingen
 • Alleen projecten die haalbaar en uitvoerbaar zijn met de middelen die in de vereniging aanwezig zijn.

 

Respect

 • Wederzijds respect van trainers en spelers (zowel wat betreft spelkans als discipline)
 • Respect van ouders voor de taken en beslissingen van trainer en begeleiding
 • Respect voor infrastructuur van de vereniging
 • Wederzijds respect van supporters, leden en vrijwilligers tov. de verening, de tegenstrever en de arbitrage

 

Relax

 • Naast het sportieve is het belangrijk om zich goed te kunnen ontspannen in een gezellige omgeving
 • Onze vereniging is vooral een plaats voor gezonde ontspanning
 • Ook de sociale rol zullen we als club blijven vervullen, zodat ook kinderen en hun ouders van buiten de vereniging op een relaxte manier kunnen kennismaken met de vereniging en het voetbal.