Het A-terrein is een kunstgrasveld en moet met zorg behandeld worden !

 

 Bezoekers

 

Niet roken rond het terrein

Drank noch eten in de nabijheid van het terrein

Het terrein niet betreden

Geen kauwgom op het veld

Geen honden in de nabijheid van het veld

 

 

Trainers en Afgevaardigden

 

Rondom het Terrein

 

Niet roken rond het terrein

Drank noch eten in de nabijheid van het terrein

Het terrein niet betreden

Geen kauwgom op het veld

Geen honden in de nabijheid van het veld

 Toeschouwers hierop attent maken

 

Op het Terrein

Enkel betreden langs het metalen rooster (kleedkamers)

Enkel betreden met aangepast schoeisel

TRX AG (Tracks Artificial ground) kunstofnop, minste risico op kwetsuren, veilig voor grasmat

Ook toegelaten, maar hoger risico op kwetsuren : TRX HG, HG, TRX FG, MG

 Niet toegelaten : Metalen Noppen (SG-soft ground), tennisschoenen, Spikes

 

 Altijd proper schoeisel (geen modder, zand)

Terrein gelijkmatig bespelen bij training

Verplaatsbare doelen beveiligen met zandzakjes (in garage)

Weersomstandigheden

Niet spelen bij ijzel (hoog risico op kwetsuren) of sneeuw (niet strooien)

 

 Verantwoordelijkheid opnemen

Logboek invullen (materiaalruimte)

Schade melden aan bestuurslid en vermelden in logboek

Vuilnis en zwerfvuil onmiddelijk verwijderen

Bezoekers aanspreken op richtlijnen indien nodig

 

 
 
Voetballers

 

Geen voetbalschoenen met metalen noppen (SG soft Ground)

Veld enkel betreden langs de metalen roosters (kleedkamers)

Na de wedstrijd, kledij uitschudden om zoveel mogelijk rubber bolletjes te verwijderen.

Verantwoordelijke was kledij : filter wasmachine veelvuldig reinigen