Sponsoring is van levensbelang voor de goede werking van de club,  maar het is voor ons meer dan alleen maar een bron van inkomsten. Wij zien dit ook als een blijk van vertrouwen in onze vereniging en een ondersteuning van onze principes, werking en projecten.

SOORTEN

 • Geldelijke sponsoring met tegenprestatie
 • Sponsoring in natura
 • Steun
 • Erelidmaatschap
 • Evenementen (eenmalige acties)


BASISPRINCIPES

 • Iedere sponsor is belangrijk (wij hebben een uitgebreid aanbod aan sponsormogelijkheden)
 • Sponsoring kan alleen via het sponsorcomité (iedereen mag potentiele sponsors aanbrengen, maar het comité zorgt voor de afwikkeling en  opvolging: administratief, uitwerking)
 • Wij streven naar langdurige overeenkomsten en ‘binding’ met de vereniging
 • Het bestuur van de vereniging beslist over de aanwending van de sponsorgelden
 • Sponsoring moet ‘win-win’ zijn
 • Erkenning van onze sponsors